Gökkuşağı Gazetesi

İmtiyaz Sahibi
Burhan İrkilata

Yazı işleri Müdürü
Uğurcan Gülfırat