Gökkuşağı Gazetesi

İmtiyaz Sahibi
Burhan İrkilata

Yazı işleri Müdürü
Uğurcan Gülfırat
Beyza Demir

Radyo Genel Yayın Yönetmeni
İlker Uzunboy